Talenttileiriläiset 2011

Talenttileirille 2011 valitut pelaajat

1995-96- syntyneet tytöt, 6.-10.8.2011

Maalivahdit
Pihla Hakala
Aliina Hannu
Mikaela Henriksson
Melissa Kotiaho
Alisa Levälampi
Mila Sotkasiira

Kenttäpelaajat
Selina Ahti
Mikaela Andersson
Lydia Dahlberg
Päivi Europaeus
Emilia Gustafsson
Hilma Haakana
Milla Hallikainen
Jasmin Hannonen
Emma Hartwall
Anette Havana
Laura Heiskanen
Jenika Jokelainen
Anni Järvinen
Kristiina Järvinen
Elisa Kepponen
Fanni Kettunen
My Kippilä
Katri Kiviniemi
Ripsa Kojonkoski
Kitta Kokko
Alexandra Kuhlefelt
Annika Kulmala
Jolanda Laakkonen
Tiia Lehikoinen
Emelie Lindblom
Juulia Lintula
Ina Mustisto
Meri Mäkinen
Jenna Nurminen
Johanna Onnela
Jannika Pekkarinen
Ronja Peltonen
Sara Piispa
Henna Pynnönen
Anu Raatevaara
Tiia Rajala
Nora Rantanen
Krista Siljander
Veera Sinikallio
Julia Turunen
Elisa Vilhunen
Minna Vilkas
Emilia Volanen
Veera Väkiparta

1996-syntyneet pojat, 12.-16.6.2011

Maalivahdit       
Rickman Lauri
Tallberg Lukas
Turunen Mirko
Vanhala Niko
Weurlander Eetu-Pekka
Ylänen Santtu

Kenttäpelaajat
Ahokas Aleksi
Ahola Timi
Astala    Aaro
Björkholm Colin
Dahlström Sebastian
Eklund Emil
Forsman Juuso
Fredriksson Markus
Grönholm Roope
Hapuli Joni
Harjula Tuomas
Heimo Eemil
Heinonen Eino
Jalava Arttu
Juvonen Samu
Karlsson Kalle
Kataja Arttu
kemppainen Jere
Kinnunen Olli
Koivunen Erik
Kosunen Hiski
Kovero Joni
Kuittinen Eetu
Kuusisto Jasse
Laaksonen Oskari
Laaksonen Ville
Laine Olli-Akseli
Lamminen Kristian
Lastikka Ville
Lehkosuo Otto
Leppäkoski Aleksi
Lindroos Timi
Markkola Aleksi
Moilanen Miika
Mäkelä Atte
Nyrhinen Henrik
Ojala Topias
Oksanen Petteri
Portaankorva Samu
Pulkkinen Jere
Putkonen Henri
Rekola Santeri
Ruokostenpohja Jesse
Rönn Joni
Sahimaa Lasse
Salerma Toni
Silvennoinen Atte
Sulander Jyri
Takkavuori Anton
Ukkonen Eemil
Ylönen Sakari

1995- syntyneet pojat, 6.-10.8.2011

Maalivahdit
Huhtinen Pietari
Hynninen Joona
Levanto Roope
Matikka Mikko
Nurmela Roni
Nyman John
Rikka Olli

Kenttäpelaajat
Antikainen Jonne
Anttila Aleksi
Anttila Miro
Eriksson Jens
Eronen Atte
Ervast Joakim
Hakovirta Jesse
Hautala Niilo
Heljälä Joona
Hiltunen Manu
Hämäläinen Jere
Isola Riku
Jalonen Ossi
Juuti Eetu
Kahila Timo
Kaitera Mika
Keko Jussi
Keko Ville
Keskinen Joel
Kiviniemi Santtu
Koivisto Aleksi
Koivuluhta Lassi
Kokljuschkin Mattias
Kortelainen Miro
Kärkkäinen Niko
Lassander Christoffer
Laurèn Olli
Linnakivi Tuomas
Makkonen Joel
Mattila Markus
Mäkelä Waltteri
Möykkynen Onni
Nylund Kevin
Riikonen Matias
Räty Jere
Saari Samu
Tahvanainen Ville
Tolonen Juho
Vaara Jani
Vanhala Vasco
Viberg Joonas
Vienola Aleksi
Wikström Matias
Välisaari Valtteri